Číslo účtu: 1771452309 / 0800, Česká spořitelna - Kopřivnice
ZÁBLESK – sdružení rodičů a přátel
hluchoslepých dětí a osob z.s.


Předsedkyně - Ivana Rečková
zablesk.deafblind@seznam.cz

ZÁBLESK je zapsaný spolek založený z iniciativy rodičů dětí s hluchoslepotou v září 2001.

Cílem spolku je zaměřit se na efektivní informační komunikaci mezi společností a hluchoslepými dětmi, prosazování práv, zájmů a potřeb takto postižených dětí a zabezpečení životních podmínek těchto dětí v dospělém věku. Dalším cílem je podpora maximální integrace hluchoslepých dětí a osob do společnosti, organizace výchovně vzdělávacích akcí, programů a aktivit pro hluchoslepé a jejich rodiny. V této činnosti spolek spolupracuje s neziskovými organizacemi, státními orgány, sdělovacími prostředky, zabývajícími se obdobnou problematikou. Konkrétním cílem je vytváření podmínek pro kulturní, společenské, rekreačně poznávací akce a pobyty pro hluchoslepé.

Záblesk