Číslo účtu: 1771452309 / 0800, Česká spořitelna - Kopřivnice
ZÁBLESK – sdružení rodičů a přátel
hluchoslepých dětí a osob z.s.


Předsedkyně - Ivana Rečková
zablesk.deafblind@seznam.cz

Akce

Záblesk jako zapsaný spolek rodičů a přátel dětí s hluchoslepotou se při pořádání svých akcí zaměřuje především na děti s vrozenou hluchoslepotou. Snaží se zlepšit jejich, již tak těžký život, v co nejvíce ohledech.

Záblesk již téměř pravidelně pořádá osvětové akce v podobě konferencí a seminářů, které jsou zaměřené na předávání informací mezi rodiči a odborníky, kteří se s hluchoslepotou setkávají.

Další stěžejní akce našeho spolku je pravidelné setkávání rodin s dětmi s hluchoslepotou. Tato setkávání jsou jedna z mála příležitostí, kdy si rodiče mezi sebou mohou vyměnit draze nabyté zkušenosti jak pečovat o své děti a jak jim umožnit co nejpřirozenější prožití dětství.

Záblesk se také podílí na vydávání informačních materiálů o hluchoslepotě, její propagaci a osvětu a na dalších projektech - viz projekty.