Číslo účtu: 1771452309 / 0800, Česká spořitelna - Kopřivnice
ZÁBLESK – sdružení rodičů a přátel
hluchoslepých dětí a osob z.s.


Předsedkyně - Ivana Rečková
zablesk.deafblind@seznam.cz

Akce / rok 2005

Masáže a hipoterapie pro hluchoslepé děti
Pokračování aktivit z minulých let. Děkujeme všem sponzorům, že toto našim dětem umožňují.

Vydání knihy - bulletinu "Hluchoslepota a lidé s ní a kolem ní"
Kniha je určena rodičům, jejich dětem, přátelům, pedagogům, odborníkům, ale zejména všem těm, kteří si chtějí hluchoslepotu více "osahat".
Zobrazit informace o knize.

16. 12. 2005 - 18. 12. 2005
Horní Bečva - Společné předvánoční setkání rodin a přátel hluchoslepých dětí
Setkávání rodičů s postiženými dětmi, učiteli a odborníky je velice cennou příležitostí se vzájemně poznávat, předávat si své poznatky a zkušenosti, ale zejména společně prožívat své problémy a potíže a na základě svých dosavadních zkušeností hledat cesty řešení , ale i společnou radost.
Záblesk - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí se snaží vždy alespoň jedenkrát v roce takovéto setkání uskutečnit. Někdy to není tak jednoduché jak se zdá, protože členy našeho sdružení jsou rodiny z celé naší republiky, od Ústí n/ Labem a Chomutova, přes Unhošť, Kladno, Rajhrad, Brno a Olomouc až do Kopřivnice a Třince. A najít někdy vhodné místo a termín je problém. Ale problémy jsou tu od toho, aby se řešili, a tak jsme řešení našli v loňském roce i my. Sice na poslední chvíli na sklonku roku, ale snad proto to setkání bylo příjemnější, naplněno tajemnou atmosférou vánoc.
Sice nás provázela nepřízeň počasí v podobě hustých sněhových přeháněk, ale všichni, vybaveni mapou, lopatou a sněhovými řetězy dorazili do Beskyd v pořádku. Učitelky s dětmi ze třídy pro hluchoslepé ze Speciální ZŠ a Speciální MŠ v Olomouci dorazili vybaveni nejen novými učebními pomůckami, se kterými se tak měli rodiče možnost blíže seznámit, ale také saněmi a běžkami, abychom si den zpestřili sportovními aktivitami.
Během tohoto víkendového předvánočního setkání jsme toho stihli opravdu hodně. Děti prožívaly asi největším radost při sněhových radovánkách - sáňkování a "běžkaření", které bylo pro ně něčím novým, co okusili naprosto poprvé.
Zdobení vánočního stromečku vánočními ozdobami, které vyráběly už měsíc předem bylo pro děti pichlavým zážitkem. Přivezli i perníkový betlém, který společně ve škole upekli. A nezapomněli ani na dárečky pro radost pro všechny zúčastněné. A tak jsme stihli během tří dnů prožít Vánoce, Silvestra i svátek Tří králů. I když vše proběhlo časově trošku rychle, atmosféra po celou dobu pobytu byla úžasná a co je pro nás důležité, je to, že naše děti byly naprosto spokojené a obohacené pro svůj další život o spousty nových zkušeností.
Pro nás rodiče, však mělo toto setkání velký význam z důvodu společné diskuse ohledně další budoucnosti našich dětí.

8. září 2005
Televizní klub neslyšících - Česká televize ČT2
Pořad pod scénářem paní Oty Pačesové, který má nastínit problematiku a potřebnost dalšího uplatnění a péče o mladé lidi s hluchoslepotou.
Nahlédnout do archívu ČT

1. - 5. 8. 2005
Účast na 6. Evropské konferenci o hluchoslepotě "Od neviditelného k viditelnému" v Prešově
Naši sousedé jsou už dál... pořádali Evropskou konferenci. Pro nové inspirace, za přáteli a pro velmi snadnou dostupnost jsme se této konference zúčastnili. Získali jsme informace o tom, co nového kolem hluchoslepoty se děje v Evropě. Nabyli nové praktické dovednosti z workshopů a odjížděli domů naprosto uchváceni prací maďarské muzikoterapeutky s dětmi s hluchoslepotou a s myšlenkou, že se máme od Slováků hodně co učit.

13. 5. 2005
Seminář "I ve tmě a tichu se dá důstojně žít" v Olomouci
Místo „klasické - velké“ konference jsme se rozhodli letos pořádat jen jednodenní seminář, s tím, že se všichni stejně potkáme v Prešově na Evropské konferenci.
Tento seminář měl dva základní body - především prakticky seznámit „úřednický aparát“ krajů a ministerstev s tím, co to je hluchoslepota. Připravili jsme několik modelových situací z života člověka s hluchoslepotou, které si účastníci semináře - ohlušeni a oslepeni - vyzkoušeli.
Další bod semináře bylo chráněné bydlení, které se skloňovalo ve všech pádech.
Zobrazit program semináře.


zpět na přehled