Číslo účtu: 1771452309 / 0800, Česká spořitelna - Kopřivnice
ZÁBLESK – sdružení rodičů a přátel
hluchoslepých dětí a osob z.s.


Předsedkyně - Ivana Rečková
zablesk.deafblind@seznam.cz

Akce / rok 2006

Vzdělávací semináře středních a vysokých škol
V průběhu celého roku jsme pořádali vzdělávací semináře pro vybrané střední školy a pro vysoké školy. Semináře měli za úkol seznámit mladé lidi s existencí hluchoslepoty, tak aby mohli adekvátně reagovat a komunikovat s lidmi s hluchoslepotou s kterými se při budoucím vykonávání své profese mohou setkat.
Tento seminář trvá cca 60 minut a vždy probíhal na domovské střední nebo vysoké škole. Pokud by jste měli zájem o tento seminář, můžeme po domluvě přijet.
Zobrazit informační leták.

Vydání knihy "Sexuální výchova a osvěta u osob s hluchoslepotou"
Kniha bude mít za úkol podat informace o vývoji sexuality osob s hluchoslepotou, zejména se zaměřením na význam sexuální výchovy a osvěty. Poslouží rodičům, osobám s hluchoslepotou, lékařům, učitelům, psychologům, studentům připravujícím se na práci s osobami s postižením...
Prostřednictvím publikace se posílí vědomí práv na sebeurčení i v oblasti sexuality, projekt poslouží naplňování lidských práv a práv daných Deklarací sexuálních práv.

listopad 2006
Nákup rozšiřující řady na Lightbox
Nákupem této didaktické pomůcky přispějeme k rozvoji zrakové reedukace a logického myšlení u hluchoslepých dětí. Zakoupením sady Light Box 2 a 3 tak bude dětem v rámci vzdělávacího procesu umožněna širší práce s touto pomůckou, umožněno plnění složitějších úkolů a tím podpořen nejen rozvoj zbytku zraku, ale i logického myšlení, chápání souvislostí a posloupností, což je pro tyto děti důležité v rozvoji dalšího vzdělávání.

13. - 15. 10. 2006
Víkendový rekondičně rehabilitační pobyt pro mladé lidi s hluchoslepotou, Horka nad Moravou
Pro velký úspěch jsme letos znovu zvolili pro naše setkání Loveckou chatu v Horce nad Moravou. Téma a cíl setkání byl jako v předchozích letech stejný - potkat se, předat si nové informace, zjistit co je nového v oblasti hluchoslepoty ve světě (zpráva ze Španělska) a užít si vzájemného setkání. Letošní setkání jsme vylepšili o bohatý program - tradičně koně, nově vyjížďku na raftech, obří trampolínu muzikoterapii podpořenou zesilovací aparaturou. Snad se všem setkání líbilo a budeme se těšit na další.

září 2006
7. evropská konference o hluchoslepotě, Španělsko

27. - 28. dubna 2006
3. rodinná mezinárodní konference k problematice osob s hluchoslepotou "Život je místo k bytí, život je hra"
Konference se pořádala z zasedací místnosti Mateřské a základní školy pro sluchově postižené v Olomouci. Hlavní náplní bylo chráněné bydlení pro mladé lidi s hluchoslepotou a volnočasové aktivity lidí s hluchoslepotou. Účast byla tradiční - jako v minulých letech, včetně našich milých zahraničních hostů. Přijely i nové rodiny s malými dětmi. Pro děti byl připravený zvláštní program, který si užily.

Materiály:


zpět na přehled