Číslo účtu: 1771452309 / 0800, Česká spořitelna - Kopřivnice
ZÁBLESK – sdružení rodičů a přátel
hluchoslepých dětí a osob z.s.


Předsedkyně - Ivana Rečková
zablesk.deafblind@seznam.cz

Akce / rok 2007

březen 2007
Oslovení měst a obcí otevřeným dopisem o potřebnosti zajištění služeb chráněného bydlení
V poslední fázi jsme před rozhodnutím vybudovat vlastními silami chráněné bydlení pro osoby s hluchoslepotou oslovili všechny obce, města a krajské úřady v naší republice otevřeným dopisem, ve kterém jsme je žádali o poskytnutí informací, zda je v jejich obci či městě osoba s hluchoslepotou, popřípadě jakým způsobem zajišťují sociální služby těmto osobám.
Odpovědí se nám sešlo na tisíce, ale v podstatě si většina byla velmi podobná: "v naší obci takové občany nemáme, v našich silách není možné jim zajistit odpovídající sociální služby, ani chráněné bydlení". Větší města se odvolávala na sdružení LORM, které podle jejich mínění zajišťuje všechny potřebné služby, nebo se odvolávala na komunitní plán.

červen 2007
VIVAT VITA – prezentace výtvarnými pracemi dětí s hluchoslepotou
Vystavení prací dětí s hluchoslepotou v rámci Dnů zdravotně postižených "VIVAT VITA" na výstavišti Flora v Olomouci.
Dny zdravotně postižených jsou prezentací organizací v Olomouckém kraji věnujícím se péči o lidi s různým postižením. Prezentovat práce děti s hluchoslepotou v Olomouci, kde se mnohé z nich vzdělávají, jsme považovali téměř za nutnost.

červen 2007
Dětský filmový festival ve Zlíně
Ve spolupráci s olomouckou třídou pro hluchoslepé se naše děti účastnily výtvarné soutěže pro zrakově postižené v rámci Dětského filmového festivalu ve Zlíně. Děti se účastnili společným dílem na téma „Člověk a čas“ a vyhrály jednu z cen, hifi věž.

červenec 2007
Mezinárodní Family Camp na Slovensku
Se slovenskou organizací sdružující rodiny dětí s hluchoslepotou velmi aktivně spolupracujeme a dá se říct, že to jsou naši přátelé. Proto se alespoň jedna rodina z našeho sdružení ZÁBLESK zúčastnila jejich Family Campu na Slovensku. Setkání to bylo velmi příjemné a těšíme se na další setkání, nejenom při Family Campu.

září 2007
14. světová konference o hluchosplepotě, Western Australie, Perth
Účast dvou členů sdružení na 14. světové konferenci o hluchoslepotě. Díky laskavému přispění Deafblind International jsme měli možnost načerpat spoustu nových poznatků a informací na této prestižní konferenci, která se pro letošní rok konala pro nás v tak vzdálené Australii.

říjen 2007
Zjišťování možností vybudovat chráněné bydlení v již stávajících organizacích
Oslovili jsme vytipované organizace poskytující sociální služby. Chtěli jsme zjistit možnosti zřízení chráněného bydlení v již stávajících organizacích, popř. domluvit vzájemnou spolupráci. Chráněné bydlení pro lidi s hluchoslepotou je ovšem tak specifická záležitost, že jeho sloučení s jinou organizací z mnoha objektivních důvodů nebylo možné.

Rekondičně – rehabilitační pobyt rodin dětí s hluchoslepotou, Štramberk
V prodloužený pozdně prázdninový víkend jsme se všichni sešli ve Štramberku. Cílem bylo nejenom se navzájem potkat, ale i vyzkoušet si nové volnočasové a edukační aktivity a v neposlední řadě i zapracovat na organizaci chráněného bydlení a sdružení Záblesk vůbec.
Pobytu se nás zúčastnilo celkem 27, z toho 7 mladých lidí a dětí s hluchoslepotou v rozmezí 2,5 let až 23 let věku.
Během čtyř příjemných letních dnů jsme si stihli nejenom vyrobit vlastní tričko, které nám všichni ve Štramberku záviděli, ale i vyzkoušet si muzikoterapii, hipoterapii, téměř noční hru uzpůsobenou lidem s hluchoslepotou pod štramberskou Trúbou, navštívit aquapark, uspořádat členskou schůzi Záblesku a domluvit se na dalším postupu a organizaci při budování chráněného bydlení. V neděli se nám odjíždělo do všech koutů republiky velmi těžko, ale však my se zase potkáme. :-)

Konference na téma "Chráněné bydlení pro lidi s hluchoslepotou"
V RCO se konala konference k tématu chráněného bydlení. V první části proběhlo seznámení s možnostmi u nás i v zahraničí, ve druhé se diskutovalo za velkého přispění zástupců Olomouckého kraje a Magistrátu města Olomouce.


zpět na přehled