Číslo účtu: 1771452309 / 0800, Česká spořitelna - Kopřivnice
ZÁBLESK – sdružení rodičů a přátel
hluchoslepých dětí a osob z.s.


Předsedkyně - Ivana Rečková
zablesk.deafblind@seznam.cz

Akce / rok 2008

12. – 16. 8. 2008
PRÁZDNINOVÝ POBYT „KOPÁNKY“

Letošní prázdninový pobyt jsme uskutečnili v oblasti Bílých Karpat. Jeli jsme takříkajíc do neznáma, a tak jsme všichni očekávali co nás čeká a nemine. Přivítal nás veliký vítr, ale už druhý den ráno byla obloha bez mráčku. A tak všechno mohlo začít. Ptáte se co? Co čekalo 8 hluchoslepých dětí a jejich rodiny? Co čekalo 29 osob po dobu několika dní?
Přizvali jsme si k našemu pobytu mladé studenty, kteří se věnují volnočasovým sportovním aktivitám pro zdravotně postižené. S jejich pomocí jsme tak během několika dní měli možnost se seznámit a na vlastní těla okusit spoustu nových známých či némě známých sportovních nebo relaxačních aktivit. Díky jim za to. Bylo to podnětné a zábavné nejen pro naše děti, ale také pro nás rodiče. Tak trošku jsme si taky při všem vyzkoušeli, kolik toho ještě vydržíme a musíme vydržet.
Samozřejmě, že jsme také využili času k poznávání krásných míst naší zemičky. Navštívili jsme zámecký park v Buchlovicích, hrad Buchlov, Starý Hrozenkov a neopomněli jsme se toulat zdejší lesní přírodou. Také jsme okusili teplotu vody v bazénu, která byla tak trošku pro otužilce, ale ani to nás neodradilo a společně jsme se oddávali vodním radovánkám. Samozřejmě, že nechyběl ani tradiční táborák, ani diskotéka.
Večery nás rodičů se nesly v duchu vzájemného předávání si zkušeností, informací a povídání si o životech našich rodin a našich hluchoslepých dětí. Co nás těší, co nás trápí, co bychom chtěli a pro naše děti do dalšího života potřebovali.
Poslední večer nás překvapila veliká bouřka a ráno jsme se podivovali místu, kde zbyly pozůstatky krupobití. Loučili jsme se s tím, že se snad uvidíme dříve než zase za rok a že snad zase budeme o kus dál v realizaci našeho velkého snu – vybudování chráněného bydlení pro naše hluchoslepé děti.
Děkujeme Hilton/Perkins Program a Obecnímu fondu Tatry za finanční podporu.
Ivana Rečková

22. – 27. SRPNA 2008
„LISTEN TO ME 4“, SKOTSKO, GLASGOW

Letošní, již čtvrtý ročník mezinárodního setkání rodin s hluchoslepými dětmi, tzv. „famil camp“ LISTEN TO ME, se uskutečnil ve Skotsku. Většina dění se odehrála v prostorách TouchBase, což je zařízení, které provozuje Sense Scotland za podpory státu a poskytuje služby hluchoslepým klientům všech věkových kategorií. Ale o samotném zařízení asi někdy jindy.
Naše sdružení Záblesk, mělo to štěstí, že bylo na toto setkání pozváno a tak se do Glasgowa vypravila rodina Rečkova s Eliškou, tlumočnicí a asistentkou. Kromě zastoupení naší republiky, tam byly rodiny ze Slovenska, Katalánska, Itálie, Francie, Anglie, Walesu, Španělska, rodiče hluchoslepých dětí z Polska, Belgie a Kanady a samozřejmě domácí ze Skotska.
Všichni jsme byli ubytováni v příjemném menším hotelu, který nám poskytoval zázemí k vzájemným setkáváním. Kromě setkávání jsme měli možnost se účastnit velice podnětných a zajímavých přednášek na nejrůznější témata. Opravdu bylo z čeho vybírat a někdy se nám velice těžko rozhodovalo, na čem se účastnit. Velice podnětné bylo poslouchat a sledovat přednášku Paula Harta Umění být, existovat a vzájemně se sdílet. Společně s dalšími rodiči jsme měli možnost diskutovat nad problémy našich snů a nadějí o dalším životě našich hluchoslepých dětí. Z vlastních zkušeností vám můžeme jako rodiče sdělit, že sny a touhy všech rodičů jsou zcela jasné – zabezpečit svému dítěti prožít kvalitní život, ve všech věkových stádiích, se vším co přináší. Ovšem toto není jen v moci a síle rodičů, ale ze zkušeností vlastních i jiných zemích je také potřeba pomoci státu. Neustále se utvrzujeme v tom, že velice přínosná je vzájemná mezinárodní spolupráce, předávání si informací a zkušeností. Hodně jsme se zamýšleli také nad myšlenkami Williema Greena co se stane, až nebude schopní se sami starat o své hluchoslepé dítě. Jak již dnes zabezpečit a vytvořit místo, které by bylo našemu dítěti druhým domovem. (V naší republice žádné takové místo, chráněné bydlení apod., které by odpovídalo potřebám mladých klientů s vrozenou hluchoslepotou není).
Eliška se svou asistentkou Míšou měla po dobu konání konference a přednášek možnost se zapojit do aktivit připravených speciálně pro naše hluchoslepé děti. Měla tak možnost poznat spoustu zajímavých míst Glasgowa, atmosféru společné muzikoterapie či arteterapie, okusila chvilky pohody v relaxační místnosti a samozřejmě, že se účastnila společných aktivit spolu s námi. Společně jsme se těšili na výlet lodí po jezeře, bohužel Lochneská příšera tam nebyla, společně jsme tancovali a učili se tradiční skotské tance, společně jsme naslouchali zvukům skotských dud a společně jsme se obdivovali prostředí a službám centra TouchBase. Odjížděli jsme opět bohatší o spoustu zkušeností a myšlenek, které bychom dále ve své práci uplatnili.
Našim velikým překvapením bylo, že sdružení ZÁBLESK bylo vybráno, aby v roce 2010 uspořádalo mezinárodní konferenci rodin s hluchoslepými dětmi LISTEN TO ME 5 v České republice. Cítíme to jako veliké ohodnocení naší práce a všech aktivit, které jsme doposud v oblasti života a poskytovaných služeb dětem s vrozenou hluchoslepotou v naší republice udělali.
Děkujeme našim přátelům tlumočnici Daně a asistentce Michale za spolupráci s námi a naší dcerou Eliškou.
Děkujeme Hilton/Perkins Program a Obecnímu fondu Tatry za finanční podporu.
Vlastimil a Ivana Rečkovi

Materiály:

Předání dvou dvojkol hluchoslepým dětem v Olomouci
Citace článku uveřejněného v Kopřivnických novinách:
Možná jste už někdy slyšeli o Záblesku - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí. Možná víte, co to hluchoslepota je a možná, si taky dovedete představit, jaký je život hluchoslepých jedinců. Určitě ale nevíte, že tyto děti navštěvují jedinou třídu v naší republice v Olomouci, kde se vzdělávají a právě tam, v pátek 18. dubna 2008 dorazila dvě zbrusu nová spřazená dvojkola. Pořízení těchto kol podpořil Obecní fond Tatry Kopřivnice. Cena kol jde velice dobře vyčíslit. Co však vyčíslit nikdy nepůjde, jsou další možnosti kvality žití a získávání nových prožitků a poznatků, které tato kola našim hluchoslepým dětem budou poskytovat. Děkujeme proto Obecnímu fondu Tatry a paní Editě Adams, která přijela do Olomouce kola hluchoslepým dětem slavnostně předat. Zároveň měla možnost prožít s hluchoslepými dětmi celé dopoledne a více tak proniknout do možností a tajů jejich života. Jsou to děti jako každé jiné, které jsou někdy i smutné, ale taky se často dokáží radovat a smát, dokáží se naučit spousty užitečných věcí pro život, ale potřebují po celý den k sobě jednoho asistenta. A právě s ním nyní mohou hluchoslepé děti okusit i jízdu na kole. Děkujeme.


zpět na přehled