Číslo účtu: 1771452309 / 0800, Česká spořitelna - Kopřivnice
ZÁBLESK – sdružení rodičů a přátel
hluchoslepých dětí a osob z.s.


Předsedkyně - Ivana Rečková
zablesk.deafblind@seznam.cz

Akce / rok 2010

30. 4. 2010
SEMINÁŘ – BESEDA „POD JEDNOU STŘECHOU“ Praha

Seminář byl věnován zejména otázce budování samostatného bydlení pro mladé hluchoslepé lidi, kteří do dvou let ukončí studium Praktické školy. Další návaznost vzdělávání, či možnosti samostatného bydlení a kvalitního života v naší republice však neexistuje a pokud se nepodaří pro naše děti vybudovat místo, kde budou moce společně žít dle svých možností a potřeb, pak mají možnost dožít svůj mladý život v domově důchodců, či v ústavu sociální péče.
Na konferenci byl představen projekt – studie výstavby domova pro zdravotně postižené s hluchoslepotou v obci Olšany u Prostějova. V současné době jsou známi konkrétní klienti, kteří by tyto služby využívali.

27. 7. – 1.8.2010
5. MEZINÁRODNÍ RODINNÁ KONFERENCE „LISTEN TO ME 5“ Olomouc

Ve dnech 27. 7. – 1. 8. 2010 se uskutečnila v Olomouci, Česká republika, 5. mezinárodní konference pro hluchoslepé a jejich rodiny „LISTEN 2 ME 5“. Pořadatelem této konference bylo sdružení Záblesk – sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí za významné podpory dalších světových organizací a sponzorů.
Konference se zúčastnilo 125 osob, z toho 21 rodin ze 14 zemí. Dalšími účastníky byli odborníci, zástupci dalších organizací pro hluchoslepé v naší republice (VIA, KPČBH), speciální pedagogové, psychologové, asistenti a široká veřejnost (v rámci dalších aktivit hotelu (Den dětí pro širokou veřejnost a MISS léto 2010).
Pro hluchoslepé děti a mladé dospělé a jejich sourozence byl za pomocí speciálních pedagogů (třída pro hluchoslepé v Olomouci – jediná v naší republice) a asistentů (studentů středních a vysokých škol) připraven zajímavý a pestrý program (hmatová ZOO, canisterapie, muzikoterapie, procházky, výtvarné aktivity, výlety, bowling, varhanní koncert v kostele Svatého Michala apod.
Rodiče tak měli možnost se zúčastnit plenárních zasedání a workshopů, které se konaly v konferenčních salóncích hotelu Flora, kde byli účastníci ubytováni. Přednášky a workshopy byly tematicky zaměřeny na život rodiny a jejich hluchoslepé dítě, na poskytování služeb pro takto postižené občany v České republice a ostatních zúčastněných zemích a předávání si vlastních zkušeností z pohledu organizací a rodičů.
Sdružení Záblesk také na této konferenci přednesl společně se zástupci obce Olšany u Prostějova pilotní projekt budování „chráněného“ bydlení pro mladé hluchoslepé v České republice – v současné době jediné zařízení pro tuto skupinu mladých lidí s hluchoslepotou u nás.
Účastníci měli také možnost se seznámit se zajímavostmi a krásami Olomouce a blízkého okolí – Litovel, Loštice, Rožnov pod Radhoštěm, Kroměříž. Nedílnou součástí byl program zaměřený na seznámení účastníků s tradicemi a zvyky naší země.
Rodiny i ostatní účastníci odjížděli plni dojmů a zážitků a dalších nových poznatků a zkušeností z oblasti hluchoslepoty, výchovy a vzdělávání hluchoslepých dětí a obohaceni o nová přátelství s dalšími rodinami a lidmi ze světa i Evropy.

3. – 5. 12. 2010
MIKULÁŠSKÝ POBYT RODIN S HLUCHOSLEPÝMI DĚTMI
Agrocentrum OHRADA VÍSKA

Tentokráte jsme se sjeli do vísky Víska. Cesta byla opravdu plná překvapení a adrenalinu – zejména pro řidiče. Od samého rána sněžilo a sněžilo a byl to snad jeden ze dnů, kdy na cestách leželo sněhu více, než je obvykle zdrávo. Ale všichni dojeli až na místo setkání bezpečně, i když trochu nervy pracovaly.
Příjemné prostředí a pohodu podtrhovalo praskající dřevo v krbu. Společně jsme plánovali, co podnikneme další den, pokud neudeří silné mrazy.
Hned po snídani jsme domluvili dětem jízdu na koních. Nakonec jsme si sjeli všichni a okusili, zda je pravda tvrzení, že nejkrásnější pohled na svět je ze hřbetu koně. No, nevím. Ale vím, že už jsme se těšili na příjemné chvilky na masážích a ve vířivé vaně, či sauně. Opravdu to bylo příjemné pro všechny.
Večer jsme očekávali s napětím, protože bylo Mikuláše. A to, jak je dobře známo, je doba, kdy čerti vylézají z pekelných děr a společně s Mikulášem a někdy i s andělem navštěvují ty hodné i zlobivé aby je podle zásluh odměnili. Přišli. Mikuláš i čert.
V neděli jsme si ještě zaplavali v bazénu a po dobrém obědě a ještě lepším zákusku vydali na cestu k domovu.
Bylo tam moc hezky a příjemně. A určitě se tam ještě někdy vrátíme.

7.12.2010
KŘEST KNIHY JEŽÍŠEK, Praha

Autorka knihy Hana Skálová uspořádala v roce 2008 výstavu obrázků „Galerie Ježíšků“. Peníze z dobrovolného vstupného byly věnovány našemu sdružení, které zakoupilo pro hluchoslepé děti záchranné vesty a pěnové pomůcky do vody.
Některé z těchto obrázků byly zařazeny do nové knihy Hany Skálové „Ježíšek“, která je plná krásného povídání a úkolů pro dobu vánoční. Knihu vydala Mladá fronta a.s. Část výtěžku z prodeje této knihy bylo věnováno sdružení Záblesk.
Eliška a Gábinka s rodiči měli možnost se zúčastnit a prožít hezké chvilky při křtu této knihy, kterou vánočním vyprávěním pokřtila Sabina Laurinová.

AGROCENTRUM


zpět na přehled