Číslo účtu: 1771452309 / 0800, Česká spořitelna - Kopřivnice
ZÁBLESK – sdružení rodičů a přátel
hluchoslepých dětí a osob z.s.


Předsedkyně - Ivana Rečková
zablesk.deafblind@seznam.cz

Akce / rok 2011

Studijní cesta – ZDOBA, SLOVENSKO – Bydlení pro hluchoslepé
(Rečková, Štěrbová, ateliér Bonmot, zástupci obce Olšany u Prostějova)

Pracovní schůzka Olšany u Prostějova (během roku 4x)

Ukončení veřejné sbírky

Dokončení studie Bydlení pro HS

Prezentace sdružení Záblesk a jeho aktivit
Kopřivnice – Den sociálních služeb, Kopřivnice – kulturní akce Cabaret, Závišice – koncert Dechového orchestru.

9.12.2011 – 11.12.2011
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ RODIN, Agrocentrum Ohrada

Nejen pečení cukroví a nákup dárečků je spojen s příchodem vánoc. Také potřeba odpočinku, relaxace, zábavy a pohody. Rodiny ze sdružení Záblesk se už druhým rokem v jednom z předvánočních víkendů sjely na společné setkání do Agrocentra Ohrady nedaleko Prostějova. Vždy se na takové setkání velice těšíme, neboť si ho nejen my, rodiče, ale hlavně naše děti, dovedeme opravdu užívat. Koně, masáže, bazén, relaxace a hlavně pohoda a přítomnost milých lidiček, kteří mají spousty společného – ať už to jsou starosti – třeba co bude, až naše děti v červnu skončí docházku Praktické školy v Olomouci a návazné zařízení nikde v naší republice neexistuje, ale i radosti a tentokrát to byly také vánoce. Prostě takový malý dáreček ve formě radosti a spokojenosti dětí a pohodový předvánoční čas. Tak to má být.

21.8.2011 - 27.8.2011
Setkání se slovenskými rodinami s hluchoslepými dětmi, Piešťany

Ve dnech 21. – 27. srpna 2011 jsme společně vyrazili do Piešťan, abychom se setkali se slovenskými rodinami s hluchoslepými dětmi – mladými dospělými. Setkání českých a slovenských rodin bylo prvním mezinárodním setkáním na této úrovni. Již několik let o sobě víme, ale letos jsme měli poprvé možnost se vzájemně poznat. Spojují nás nejen stejné starosti, ale i radosti. Velikou výhodou je i to, že si vzájemně rozumíme.
Toto setkání přispělo ke vzájemnému poznání rodin, předávání zkušeností a poznatků z vlastního života. Velice cenné informace jsme získali od rodičů v oblasti fungování bydlení pro hluchoslepé na Slovensku. Předali jsme také informace o tom, jak se vyvíjí situace s budováním domova pro hluchoslepé u nás, v České republice.
Prožili jsme příjemný týden ve společnosti milých lidí. Poznávali jsme krásy lázeňského města Piešťany a nedalekého okolí. Nejvíc času jsme však věnovali odpočinku, koupání a relaxaci.
Toto setkání bylo podpořeno finančními prostředky Perkins International a vlastními zdroji sdružení Záblesk.

1.6.2011
Den sociálních služeb v Kopřivnici

Ve středu 1. června 2011 se konal po celý den před budovou Kulturního domu v Kopřivnici Den sociálních služeb.
Hlavním cílem této akce bylo seznámit veřejnost a uživatele s možnostmi sociální pomoci, umožnit poskytovatelům sociálních služeb prezentovat činnosti svých organizací a zařízení, výrobcům a prodejcům kompenzačních pomůcek prezentovat svou nabídku a také informovat veřejnost o tom, jak se žije s handicapem.
Také Záblesk – sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí se na této akci veřejně podílel. Veřejnost byla seznámena s hlavní náplní a cíli našeho sdružení, zástupci Záblesku odpovídali zájemcům na nejrozličnější otázky, prezentovali aktivity sdružení a na své si také přišly děti. Měly možnost si vyzkoušet jaké to je, alespoň chvíli být bez zraku a plnit nejrozličnější úkoly. To, co se jim zdálo jako úplně lehký úkol, když sledovali své kamarády, po vyzkoušení si takříkajíc na vlastní kůži, už za tak jednoduché nepovažovali. Ti odvážnější si také vyzkoušely chůzi pomocí červenobílé hole.
U stánku Záblesku bylo opravdu po celou dobu rušno – od samého rána až do pozdního odpoledne. Věříme, že jsme poskytli maximum informací a snad v dětech i dospělých z Kopřivnice je již uložena informace o tom, že mezi námi žijí takoví lidé, kteří mají postižen zrak a sluch – jsou hluchoslepí.


zpět na přehled