Číslo účtu: 1771452309 / 0800, Česká spořitelna - Kopřivnice
ZÁBLESK – sdružení rodičů a přátel
hluchoslepých dětí a osob z.s.


Předsedkyně - Ivana Rečková
zablesk.deafblind@seznam.cz

Akce / rok 2013

září – prosinec 2013
Jednání na KÚ Moravskoslezského kraje v Ostravě
KÚ Moravskoslezského kraje vyjádřil svůj zájem na tom, aby sociální služba pro hluchoslepé v tomto regionu vznikla, neboť zde není poskytována. V současné době společně hledáme možnosti a směr, kterým by se případně mohla ubírat péče o mladé lidi s hluchoslepotou v rámci sociálních služeb v tomto kraji.

září - prosinec 2013
Návštěva zařízení - Pržno, Hlučín
Po zkušebním pobytu Elišky a Petra v Brně Chrlicích jsme se rozhodli, že přece jenom zkusíme něco podniknout pro to, aby se vytvořily podmínky pro další život hluchoslepých v regionu, kde E. a P. žijí. Navštívili jsme dvě zařízení, kde nám zaměstnanci ukázali prostory a prostředí a společně jsme diskutovali nad možnostmi a potřebami života hluchoslepých.

srpen 2013
Prázdninový pobyt českých a slovenských rodin
Život rodin s hluchoslepým dítětem nebo mladým dospělým si je často velice podobný, ať žijete kdekoliv. Můžeme to opravdu potvrdit, protože se již několik let společně setkáváme se slovenskými rodinami na prázdninových pobytech. Letos vše zajišťovali naší slovenští přátelé a tak jsme vyrazili do Nízkých Tater. Počasí přálo, prostředí bylo příjemné a tak jsme společně, po roce, prožili týden plný zážitků. Koupali se v bazéně, tancovali, poznávali krásy Slovenka, vyrazili na Chopok a společně sdíleli naše všední i nevšední starosti a radosti. Věřte, či nevěřte, ale je to pro nás rodiče, i když musíme po celý týden a celých 24 hodin zajistit péči o naše hluchoslepé „děti“, velký relax, který nás nabíjí do dalších dní s vidinou toho, že se to za to zase za rok podaří a my se společně opět uvidíme.

červenec 2013
Pobyt Elišky a Petra v Brně
Ministerstvo práce a sociálních věcí nepodpořilo naše úsilí a aktivity vytvořit Domov pro hluchoslepé v Olšanech u Prostějova a nabídlo nám jedinou možnost vytvoření podmínek pro život hluchoslepých v Brně Chrlicích - Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením. Přijali jsme nabídku týdenního pobytu v tomto zařízení s Eliškou a Petrem. Pro všechny byla tato situace něčím novým a asi by chvíli trvalo, než by si všichni na sebe zvykli. Prozatím jsme tuto nabídku trvalého pobytu zamítli. Přece jenom bychom měli své nejbližší rádi někde nablízku, kde bychom je mohli častěji navštěvovat a tak trošku si jejich žití i „ohlídat“. Vždyť naše hluchoslepé dospělé „děti“ si to přece jen zaslouží.


zpět na přehled