Číslo účtu: 1771452309 / 0800, Česká spořitelna - Kopřivnice
ZÁBLESK – sdružení rodičů a přátel
hluchoslepých dětí a osob z.s.


Předsedkyně - Ivana Rečková
zablesk.deafblind@seznam.cz

Akce / rok 2017

srpen 2017

Prázdninový pobyt českých a slovenských rodin s hluchoslepými dospělými dětmi - hotel Inovec, Nová Lehota, Slovensko

K letošnímu prázdninovému pobytu jsme přijali nabídku našich slovenských přátel a přijeli jsme do hotelu Inovec v NOVÉ LEHOTĚ. Program byl jako každoročně velice pestrý – navštívili jsme muzeum miniatur hradů na Slovensku, hrad Beckov, absolvovali jsme lázeňskou proceduru ZRKADLISKÁ v Piešťanoch a samozřejmě, že jsme také nezapomněli na koně. Kromě výletů je pro nás velice důležité vzájemné sdílení a předávání si informací co a jak, kdy a kde. Velice zajímavá byla přednáška o problematice sexuality hluchoslepých a víceronásobně postižených osob přizvaném odborníkem. Musíme také vzpomenout naši TOMBOLU s hromadou malých dárečků pro radost s veselou zábavou.

Děkujeme našim dárcům a sponzorům, kteří nám svými příspěvky umožňují toto setkání uskutečnit.


zpět na přehled