Číslo účtu: 1771452309 / 0800, Česká spořitelna - Kopřivnice
ZÁBLESK – sdružení rodičů a přátel
hluchoslepých dětí a osob z.s.


Předsedkyně - Ivana Rečková
zablesk.deafblind@seznam.cz

Sponzoři 2012

Za finanční a materiální pomoc v roce 2012 děkujeme:

Zahraniční

Hilton International, Perkins School for the Blind, Watertown, Massachusetts, USA

Domácí

Mateřské školy Kopřivnice, Tugendliebova Monika, Marta Barochova, Milan Jurek, Stavovská s.r.o., lékárna Kopřivnice, Střední zdravotnická škola CHOMUTOV, J.K.L.PARTNERS s.r.o., Jan Fořt, KNIHKUPECTVÍ Jana Fialová, Bohuslav Mikeska, MUZO Praha s.r.o., Libor Konečný, Miroslav Veřmiřovský, Petr Libenský, třída 5.B, ZŠ Hornoměcholupská, Ing. Petr Kusý, Jana Bajerová, Libor Bublik , Petra Bajerová, Radoslava Mašková, Olga Bočkayová, Lenka Paprskářová, Aleš Martinů

Za bezplatné poskytnutí internetových služeb a prostoru na naše stránky děkujeme firmě REDIGY s.r.o.

Za bezplatné překlady a tlumočení Ondřeji Klabalovi.

Děkujeme za finanční podporu projektu Domov ZÁBLESK – domov pro zdravotně postižené (pro hluchoslepé) – vybudování samostatného bydlení pro dospělé hluchoslepé, které jsou svým postižením vázány na celodenní pomoc asistentů.

rok 2012
3 000,-Jan Fořt
5 000,-KNIHKUPECTVÍ Jana Fialová
2 000,-Bohuslav Mikeska
20 000,-MUZO Praha s.r.o.
5 000,-Libor Konečný
1 000,-Miroslav Veřmiřovský
1 000,-Petr Libenský
300,-třída 5.B, ZŠ Hormoměcholupská
25 000,-Ing. Petr Kusý
2 000,-rodina Bajerova a Jankotova
1 000,-Petra Bajerová
1 000,-rodina Václavíkova
5 000,-rodina Bublíkova
5 000,-J.K.L.PARTNERS s.r.
935,-Střední zdravotnická škola CHOMUTOV
2 500,-Stavovská s.r.o., lékárna Kopřivnice
6 500,-Milan Jurek – výtěžek z prodejní výstavy fotografií v Kopřivnici
2 000,-Marta Barochova
500,-Tugendliebova Monika
27 270,-Mateřské školy Kopřivnice – vánoční jarmark
 
Pravidelní měsíční dárci:
Radoslava Mašková
Olga Bočkayová
Lenka Paprskářová, Aleš Martinů
Aleš Martinů

Chcete také pomoci?