Číslo účtu: 1771452309 / 0800, Česká spořitelna - Kopřivnice
ZÁBLESK – sdružení rodičů a přátel
hluchoslepých dětí a osob z.s.


Předsedkyně - Ivana Rečková
zablesk.deafblind@seznam.cz

Projekty / rok 2004

Projekty podané na Ministerstvo zdravotnictví

Dotační program:Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Projekt:Videokazeta "Hluchoslepí mezi námi"
Hlavním cílem videokazety je ukázat, že úroveň a potřeby hluchoslepých dětí a osob je různá, z důvodu jejich míry sluchového a zrakového postižení. A způsobu komunikace.. Měla by obsahovat vyjádření rodičů, odborníků, ale i hluchoslepých osob, ukázky praktických činností a výuky ve třídě pro hluchoslepé v Olomouci. Měla by být určena pro širokou laickou a odbornou veřejnost / lékaře, pedagogy, studenty i případné budoucí zaměstnavatele neboť velikým problémem je uplatnění hluchoslepých ve společnosti a jejich další budoucnost a vzdělávání.
V současné době je videokazeta v podobě DVD a je součástí knihy "Hluchoslepota - lidé s ní a kolem ní".
Projekt podpořen.

Projekty uskutečněné za finanční podpory Hilton/Perkins programem Perkinsonovy školy pro nevidomé Wattertown Massachusetts

Projekt:Setkání rodičů a učitelů třídy pro hluchoslepé v Olomouci

Projekt:2. rodinná mezinárodní konference k problematice osob s hluchoslepotou

Projekt:Prázdninové setkání rodin s hluchoslepými dětmi - Oskava, srpen 2004

Projekt:"CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ" - představy a vize chráněného bydlení v ČR, říjen 2004 Olomouc

zpět na přehled