Číslo účtu: 1771452309 / 0800, Česká spořitelna - Kopřivnice
ZÁBLESK – sdružení rodičů a přátel
hluchoslepých dětí a osob z.s.


Předsedkyně - Ivana Rečková
zablesk.deafblind@seznam.cz

Projekty / rok 2005

Projekty podané na Ministerstvo zdravotnictví

Dotační program:Program podpory veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených pro rok 2005
Projekt:Informační brožura (bulletin)
Základní ideou je vytvoření informačního materiálu obsahující základní informace o hluchoslepotě. Problematika vývoje dítěte od raného věku až po dospělost. Obsahoval by systém a možnosti vzdělávání, podpůrné poradenské systémy poskytující péči hluchoslepým, vyjádření rodičů - zkušenosti, problémy a naděje a popis situace v ČR. Autory této brožury by byli odborníci a rodiče, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají.
Materiál by byl určen pro širokou veřejnost, studenty apod.
Projekt podpořen.

Dotační program:Program podpory veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených pro rok 2005
Projekt:Seminář "I ve tmě a tichu se dá důstojně žít"
Seminář je určen všem, kteří e chtějí dozvědět více o životě hluchoslepých, o jejich potřebách, aktuálních problémech a o kontaktu s nimi. Bude zaměřen na praktické návody a řešení praktických a problémových situací, do nichž se osoba s HS a jejich nejbližším okolí dostávají.
Projekt podpořen.

Dotační program:Podpora občanských sdružení a humanitárních organizací pro rok 2005
Projekt:Slovník pro alternativní komunikační systém hluchoslepých
Hlavním cílem je vytvoření speciálních výukových listů - slovníku, který by měl sloužit ke komunikaci pro hluchoslepé dle individuální úrovně postižení daného jedince. Tento alternativní komunikační systém by byl zpracován v 5 úrovních - od hmatových podnětů (reálné předměty) přes reliéfní listy až po tisk s piktogramy. Určen by byl všem hluchoslepým klientům, rodinám, učitelům a také k zapůjčování do ÚSP, kateder speciální pedagogiky apod.
Takový komunikační systém není zatím v naší republice pro hluchoslepé jedince vypracován a byl by tak jedinečným originálním komunikačním prostředkem zajišťující komunikaci lidí s hluchoslepotou i v běžném prostředí a systémem umožňujícím rozvíjet osobnost hluchoslepého jedince pro kvalitu dalšího života.
Nepodpořeno.

Projekty podané na Ministerstvo práce a sociálních věcí

Dotační program:Program podpory sociálních služeb na celostátní úrovni
Projekt:Zpracování studie projektu chráněného bydlení pro dospělé osoby s hluchoslepotou

Vypracování kvalitní a věrohodné studie je základ pro další jednání a snahy na vybudování chráněného bydlení pro lidi s hluchoslepotou.
Studie měla za úkol zpracovat požadavky na chráněné bydlení, zmapovat možnosti vybudování chráněného bydlení v ČR, zmapovat funkční chráněné bydlení v zahraničí, načrtnou architektonický projekt chráněného bydlení, hrubě nastínit rozpočet chráněného bydlení a shrnout filozofii chráněného bydlení pro lidi s hluchoslepotou.
Nepodpořeno

Projekty uskutečněné za finanční podpory Hilton/Perkins programem Perkinsonovy školy pro nevidomé Wattertown Massachusetts

Projekt:Seminář "I ve tmě a tichu se dá důstojně žít"; spojeno s informativní schůzkou rodičů a učitelů - květen 2005

Projekt:Předvánoční setkání rodin a přátel hluchoslepých dětí - Horní Bečva - prosinec 2005

zpět na přehled