Číslo účtu: 1771452309 / 0800, Česká spořitelna - Kopřivnice
ZÁBLESK – sdružení rodičů a přátel
hluchoslepých dětí a osob z.s.


Předsedkyně - Ivana Rečková
zablesk.deafblind@seznam.cz

Projekty / rok 2006

Projekty podané na ministerstvu zdravotnictví

Dotační program:Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdrav. post. pro rok 2006
Projekt:Sexuální výchova a osvěta u osob s hluchoslepotou (příručka pro rodiče i odborníky)

Cílem je podat informace o vývoji sexuality osob s hluchoslepotou, zejména se zaměřením na význam sexuální výchovy a osvěty.
Poskytnout modelový protokol o sexualitě pro zařízení starající se o osoby s hluchoslepotou (filozofie a přístup k sexualitě, rozvoj vztahů a jejich formy, ochrana před sexuálním zneužitím, před STD - sexuálně přenosnými nemocemi, návrhy možností zjišťování souhlasu k rovnocennému partnerství, tvorba psychosexuálního programu pro jedince s hluchoslepotou...)
Projekt podpořen.

Projekty podpořené Nadací Charty 77 - Konto Bariéry

Projekt:Víkendový rekondičně - rehabilitační pobyt pro mladé lidi s hluchoslepotou

Podpoření již tradičního setkání pro rodiny s dětmi s hluchoslepotou a akcí konajících se v rámci tohoto setkání. Cílem je možnost vzájemně se potkat a v neformálním prostředí si vzájemně vyměnit zkušenosti týkající se hluchoslepoty. Pro děti a mladé s hluchoslepotou je připraven zajímavý netradiční sportovně - kulturní program, který v běžném životě nemohou absolvovat.
Projekt podpořen.


Projekt:Nákup pomůcek - pracovní sady Light Box

Nákupem této didaktické pomůcky přispějeme k rozvoji zrakové reedukace a logického myšlení u hluchoslepých dětí. Zakoupením sady Light Box 2 a 3 tak bude dětem v rámci vzdělávacího procesu umožněna širší práce s touto pomůckou, umožněno plnění složitějších úkolů a tím podpořen nejen rozvoj zbytku zraku, ale i logického myšlení, chápání souvislostí a posloupností, což je pro tyto děti důležité v rozvoji dalšího vzdělávání.
Projekt podpořen.

Projekty uskutečněné za finanční podpory Hilton/Perkins programem Perkinsonovy školy pro nevidomé Wattertown Massachusetts

Projekt:3. rodinná mezinárodní konference k problematice osob s hluchoslepotou "ŽIVOT JE BYTÍ, ŽIVOT JE HRA" - duben 2006

Projekt:Podzimní setkání rodin - Víkendový rekondičně - rehabilitační pobyt pro mladé lidi s hluchoslepotou - říjen 2006


zpět na přehled