Číslo účtu: 1771452309 / 0800, Česká spořitelna - Kopřivnice
ZÁBLESK – sdružení rodičů a přátel
hluchoslepých dětí a osob z.s.


Předsedkyně - Ivana Rečková
zablesk.deafblind@seznam.cz

Domov pro hluchoslepé

Historie aktivit sdružení záblesk v budování bydlení pro dospělé hluchoslepé v ČR

Podpůrné stanovisko

ZÁBLESKu – sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí,
zástupců Ateliéru Bonmot,
zástupců obce Olšany u Prostějova

k „pilotnímu projektu“ – DOMOV PRO HLUCHOSLEPÉ - realizace a potřeba výstavby bydlení pro hluchoslepé v Olšanech u Prostějova (v rámci projektu „Pod jednou střechou“).

Podpůrné stanovisko a potřebu výstavby Domova pro hluchoslepé, jako jediného zařízení tohoto typu v České republice podporují organizace LORM, Klub přátel červenobílé hole, VIA – občanské sdružení hluchoslepých, Združenie rodičov a priatelov hluchoslepých detí Slovensko, Hilton/Perkins Program USA, CEO Sense and Sense International, DbI (Deafblind International).


Pracovní setkání k projektu Areál „POD JEDNOU STŘECHOU“ – Dům s pečovatelskou službou a Domov ZÁBLESK – domov pro zdravotně postižené – pro hluchoslepé

Dne 12.10.2011 se v Olšanech u Prostějova uskutečnila schůzka k dopracování a upřesnění aktivit souvisejících s aktivitami vedoucích k vybudování bydlení pro hluchoslepé.

Z jednání vyplynulo:

  • Bude sepsáno podpůrné stanovisko k projektu, které bude následně postoupeno dalším organizacím (LORM, Via, KPČBH) i zahraničním k posouzení a vyjádření případné podpory
  • Starostou obce bude dohodnuta schůzka na ministerstvu místního rozvoje a MPSV k projednání potřebnosti vybudování bydlení pro hluchoslepé a podpory státu

Jednání se zúčastnili:

  • Olšany u Prostějova (starosta obce RNDr. Milan Elfmark a zástupci rady obce)
  • Ateliér BONMOT (Ing.Arch. Stašek Žerava, Ing. Petr Mičola)
  • ZÁBLESK (rodiče hluchoslepých mladých dospělých - Ivana Rečková, Jaroslava Florianová, Vlasta Zemková a přátelé Dana Štěrbová, Ivan Michálek

Architektonická studie – projekt Ateliér BONMOT spol. s.r.o., Olomouc
Stavební místo – parcela, obec Olšany u Prostějova
V současné době – vyřizování územního rozhodnutí a stavebního povolení
Podpůrné stanovisko

Přidána fotogalerie z projektu.


Aktuálně: článek z prostějovského deníku ohledně centra pro hluchoslepé.

Záblesk jako sdružení rodičů dětí s hluchoslepotou nemůže být nečinné v oblasti dalších možností vlastních dětí po dovršení plnoletosti, po ukončení školní docházky...

Naše děti jsou svým postižením znevýhodněné, ale mají právo na svůj život tak jako každý jiný.

Současná situace je taková, že naše dětí, které potřebují jistou míru dopomoci 24 hodin denně, mohou strávit celý svůj život v ústavu sociální péče, v domovu důchodců nebo se svou rodinou, která se bude muset zcela přizpůsobit životu člověka s hluchoslepotou. Plně si uvědomujeme nutnost zajistit důstojný, smysluplný a co do největší míry samostatný život lidem s hluchoslepotou.

Jako optimální se nám zdá řešení chráněným bydlením, tak jak jsme mohli vidět v Dánsku nebo i v ne tak dalekém Slovensku.

V České republice předpokládáme vybudování malokapacitního asistovaného chráněného bydlení pro lidi s hluchoslepotou pro 6 – 10 klientů.

Z podkladů anketního šetření, které jsme provedli v lednu a únoru 2006 mezi osobami s hluchoslepotou a jejich rodinami již známe aktuální žadatele o tento typ bydlení. Víme, že tato práce bude ovlivňována nejen financemi, ale také velkou řadou legislativních požadavků a úprav a určitě nebude procházkou růžovým sadem.

Rádi bychom vypracovali studii na vybudování chráněného bydlení. Jejím prvotním účelem bude podat:

  • základní informace o filozofii chráněného bydlení pro hluchoslepé a jeho jedinečnosti

  • informace o uživatelích chráněného bydlení

  • informace o finančních požadavcích na investiční záměr vybudování chráněného bydlení a finanční požadavky na provoz chráněného bydlení

  • uvedení a porovnání péče o hluchoslepé v jiných státech EU

Nejsme schopni dnes nikomu říct, v jakém časovém horizontu bychom chtěli a pokud se nám to podaří, toto chráněné bydlení vybudujeme. Možná to bude rok, dva ale možná i daleko víc. Také je potřeba vzít na vědomí, že bude možná vybudováno v jiném městě, jiné lokalitě, než doposud lidé s hluchoslepotou žijí a oni budou nuceni a ochotni se „přestěhovat“. Ale naší snahou bude vytvořit chráněné bydlení rodinného typu s asistencí pro 6 – 10 klientů, v lokalitě, která bude všemu potřebnému přístupná (dopravní dostupnost, větší město, dostupnost kulturního a sportovního vyžití) a služby, péče a asistence, která bude v tomto typu chráněného bydlení poskytována , budou vykonávat kvalifikovaní a odborní pracovníci.


Aktuálně: Návštěva ÚSP Chrlice u Brna pro zrakově postižené

17. července 2012 – v tento den jsme navštívili ÚSP Chrlice u Brna s tím, že se pojedeme podívat, jakou jedinou možnost mají naše, dnes již dospělé, hluchoslepé „děti“ k dalšímu životu. Jak již vyplývá z odpovědi zástupců MPSV (viz odpověď MPSV na náš dopis pro ministra MPSV a reportáž České televize ze dne 25. června 2012 v Událostech, od 43:20 vysílacího času), toto ministerstvo a tím i stát nebude finančně podporovat žádné nové projekty, ale nabízí nám místa a přizpůsobení podmínek pro život našich hluchoslepých v tomto ústavu (dle výroční zprávy z roku 2011 je v tomto ústavu cca 100 klientů a věkový průměr 69,3 let). Jako každý z rodičů, kteří chtějí pro své děti to nejlepší pro život, nejsme s touto současnou jedinou možností spokojeni. Neopouštíme zatím ani naši myšlenku vybudování DOMOVA pro hluchoslepé v Olšanech u Prostějova.


Jednáme se zástupci KÚ Moravskoslezského kraje – zástupci vyjádřili zájem na tom, aby sociální služba pro hluchoslepé v tomto regionu vznikla, neboť zde není poskytována. V současné době společně hledáme možnosti a směr, kterým by se případně mohla ubírat péče o mladé lidi s hluchoslepotou v rámci sociálních služeb v tomto kraji.

Brno Chrlice - Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením – nabídka trvalého pobytu hluchoslepých. Tuto nabídku přijal jeden klient – mladý muž našeho sdružení.