Číslo účtu: 1771452309 / 0800, Česká spořitelna - Kopřivnice
ZÁBLESK – sdružení rodičů a přátel
hluchoslepých dětí a osob z.s.


Předsedkyně - Ivana Rečková
zablesk.deafblind@seznam.cz

Jak pomoci

Záblesk jako zapsaný spolek je otevřený všem lidem, kteří by chtěli pomoci. Každý projev účasti na životě lidí s hluchoslepotou je nám přínosem, nepotřebujeme jen finanční pomoc, ale i Vaši osobní účast při zajišťování našich akcí, projektů. Potřebujeme vědět, že jste tu s námi.

A jak pomáhá za vaší podpory ZÁBLESK?

V roce 2016 jsme zakoupili pro hluchoslepé - Dům pod lipami, Pržno - zahradní nábytek za 8 846,- Kč

V roce 2015 sdružení Záblesk mohlo finančně podpořit hluchoslepé děti a mladé dospělé.

Přispěli jsme:

 • Gábince na pobyt v dětské léčebně 7 700,- Kč (2014)
 • Slečně Petře na nákup sluchadel 10 200,- Kč (2015)
 • Slečně Elišce na úhradu mzdy asistentky při přechodu z domova do chráněného bydlení – 12 305,- Kč (2015)
 • Montáž vertikálních žaluzií – Chráněné bydlení pro hluchoslepé – Pržno, Náš svět 10 600,- Kč (2015)
 • Nakoupili jsme nejrůznější drobnosti do domácnosti pro obyvatele chráněného bydlení v Pržně cca 3 000,- Kč

Členství

Členem Záblesku se může stát každá rodina, která se potýká s hluchoslepotou, ale i lidé – přátelé, kteří by nám chtěli podat pomocnou ruku nebo „jen“ se stát našimi přáteli. Lidé, kteří se chtějí dozvědět něco o hluchoslepotě, o životě s ní. Chtějí se setkávat s námi, pomoci při přípravě akcí, které pořádáme, podílet se na projektech, které mají za cíl zkvalitnit život dětí s hluchoslepotou nebo prostě chtějí jen být s námi při těchto akcích.

Stačí vyplnit přihlášku a zaplatit členský příspěvek, který činní 100 Kč ročně.

Sponzorství

Práce a projekty „točící se“ kolem hluchoslepoty jsou náročné nejen na organizaci a práci kolem (naše sdružení funguje na bázi dobrovolnické práce a nemá žádný úřední aparát ani výdaje na mzdy), ale i na finance.

Víme, že je mezi námi spoustu lidí, kteří přispívají na činnost neziskových organizací a chtějí pomoci dětem, které neměli takové štěstí v životě jako ostatní. Pokud se rozhodnete přispět naši organizaci budeme rádi. Můžete využít Darovací smlouvy, kterou si stáhnete na svůj počítač, vyplníte a pošlete naší organizaci. Pokud se rozhodnete naši činnost podpořit bez darovací smlouvy budeme také rádi. Potom nám, prosím, pošlete alespoň kratičkou zprávu a kontakt, abychom Vám mohli poslat poděkování a potvrzení.

Výše Vaše příspěvku není rozhodující, vážíme si jakékoliv pomoci. Není to pro nás jen finanční dar, ale i projev Vaší osobní účasti.

Věcné dary

Pokud by jste chtěli pomoci věcným darem - ne přímo finančním obnosem - budeme také rádi. Jen nás prosím kontaktujte, abychom se mohli na konkrétním daru domluvit.

Podařilo se nám zatím získat následující věci:

 • záchranná vesta - paní Hana Skálova uspořádáním vánoční výstavy Jak Ježíšek naděluje dárky
 • rehabilitační pěnové pomůcky do vody - paní Hana Skálova uspořádáním vánoční výstavy Jak Ježíšek naděluje dárky
 • notebook - daroval p. Karal, Praha
 • kola, houpací siť a relaxační sedací pytel - zaplaceno Obecním fondem Tatry a.s., Kopřivnice
 • veliká trampolína (Mateřské školy Kopřivnice)
 • zdravotní kočárek (Nadace O2)
 • magnetická tabule a tabule pro výtvarnou výchovu (Nadace O2)
 • cvičební stroj CROSSTRAINER (Nadace O2)
 • pomůcky pro rozvoj jemné motoriky, zraku, myšlení, koordinace a relaxace (nadace O2)