Číslo účtu: 1771452309 / 0800, Česká spořitelna - Kopřivnice
ZÁBLESK – sdružení rodičů a přátel
hluchoslepých dětí a osob z.s.


Předsedkyně - Ivana Rečková
zablesk.deafblind@seznam.cz

Literatura


CARDINAUX, V., CARDINAUX, H., LOWE, A.: Ujměte se mě

KOWALIK, S., BANKA, A.: Perspektivy rehabilitace hluchoslepých

KEBLOVÁ, A.: Hmat u zrakově postižených

KEBLOVÁ, A.: Čich a chuť u zrakově postižených

KEBLOVÁ, A.: Sluchové vnímání u zrakově postižených

LUDÍKOVÁ, L.: Vzdělávání hluchoslepých I.

LUDÍKOVÁ, L.: Vzdělávání hluchoslepých III.

LUDÍKOVÁ, L.: Edukace hluchoslepého dítěte raného věku

POUL, J.: Dítě s vadou sluchu a jeho včasná výchova v rodině

SOURALOVÁ, E.: Vzdělávání hluchoslepých II.

Dana Štěrbová a kolektiv: Hluchoslepota - lidé s ní a kolem ní, přebal knihy

DVD "Ve tmě, tichu a sám.?"

Dana Štěrbová: Sexuální výchova a osvěta u osob s hluchoslepotou, přebal knihy
        (příručka pro rodiče a odborníky)

Chráněné bydlení pro lidi s hluchoslepotou, přebal knihy
        (sborník referátů z Mezinárodní pracovní konference Olomouc, květen 2007)