Číslo účtu: 1771452309 / 0800, Česká spořitelna - Kopřivnice
ZÁBLESK – sdružení rodičů a přátel
hluchoslepých dětí a osob z.s.


Předsedkyně - Ivana Rečková
zablesk.deafblind@seznam.cz

Odkazy

V oblasti školství zajišťují péči o děti s hluchoslepotou:

 • Speciální mateřská škola a speciální základní škola pro sluchově postižené v Olomouci,
  tř.Kosmonautů 4, 772 00 Olomouc, tel.: 585567111,
  e-mail: sluch@mbox.vol.cz
 • Speciální mateřská škola pro děti s více vadami,
  Hostímská 0439, 266 01 Beroun, tel.:311621136,
  e-mail: spms@pha.pvnet.cz


Poradenské služby déle poskytují:

 • ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí,
  Lubina 338, 742 21 Kopřivnice,
  e-mail: zablesk.deafblind@seznam.cz
 • LORM - společnost pro hluchoslepé z.s.,
  Zborovská 62, 150 00 Praha, tel.: 224826857,
  e-mail: info@lorm.cz, web: http://www.lorm.cz/
 • VIA hluchoslepých z.s.,
  Mutkov 32, 785 01 Šternberk,
  e-mail: jakes@braillnet.cz
 • Klub přátel červenobílé hole,
  Ota Pačesová
  Cafourkova 13, 181 00 Praha 8, tel.: 284 691 012, mobil: 775 164 190
  email: pacesova.ota@volny.cz


Střediska rané péče:


Neziskové organizace:


Ostatní organizace: