Číslo účtu: 1771452309 / 0800, Česká spořitelna - Kopřivnice
ZÁBLESK – sdružení rodičů a přátel
hluchoslepých dětí a osob z.s.


Předsedkyně - Ivana Rečková
zablesk.deafblind@seznam.cz

Škola

Historie vzdělávání hluchoslepých v letech 1993 – 2012

Základní vzdělání je dětem s hluchoslepotou poskytované ve škole pro sluchově postižené v Olomouci, kde je speciální třída pro děti s hluchoslepotou. Výuka tu probíhá s důrazem na individualitu a jedinečnost každého žáka s hluchoslepotou. Spolu s touto třídou je při škole pro sluchově postižené i speciálně pedagogické centrum, které se, mimo jiné, specializuje na práci s dětmi s hluchoslepotou.

Třída pro děti s hluchoslepotou při Střední škole, základní škole a mateřská škole pro sluchově postižené vznikla ve školním roce 1992/1993 z iniciativy pracovníků PdF UP. Do roku 1996 třída pracovala jako experimentální, od tohoto roku je pevnou součástí vzdělávacího systému v České republice a jako jediná v ČR nabízí základní vzdělání pro děti s hluchoslepotou.

Třídu nyní navštěvují 4 děti, se kterými pracuji dva pedagogové. Celkem třídou prošlo 6 dětí. Třída pomáhá s pořádáním diagnostických pobytů tří dětí s hluchoslepotou (ve věku 3,5 – 5 let), kteří jsou klienty SPC pro sluchově postižené v Olomouci.

V červnu 2012 bylo praktickou zkouškou z vaření ukončeno vzdělávání hluchoslepých studentů. V současné době žijí tito hluchoslepí v rodinách za podpory svých nejbližších a asistentů. V současné době není v naší republice zařízení, které by nabízelo služby takto postiženým lidem. MPSV v současné době nebude finančně podporovat nové projekty (DOMOV pro hluchoslepé) a nabízí hluchoslepým místa v ÚSP Chrlice u Brna – viz info aktuality.

Ukončením školního roku 2011/2012 skončilo vzdělávání studentů Praktické školy dvouleté – Elišky, Kateřiny, Michala a Zuzany. Petra docházku a vzdělávání ukončila již dříve a Petr nakonec zvládl a absolvoval praktickou školu v místě svého bydliště. Tím asi skončila etapa vzdělávání hluchoslepých dětí v Olomouci, jediné třídě pro hluchoslepé v naší republice. Cílem vzdělávání takto postižených osob byla příprava pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života.

V záložce aktuality vám budeme přinášet aktuální postřehy ze života těchto mladých hluchoslepých lidiček.