Číslo účtu: 1771452309 / 0800, Česká spořitelna - Kopřivnice
ZÁBLESK – sdružení rodičů a přátel
hluchoslepých dětí a osob z.s.


Předsedkyně - Ivana Rečková
zablesk.deafblind@seznam.cz

Akce / rok 2003

24. - 26. 10. 2003
Setkání dětí s hluchoslepotou, rodičů, pedagogů a speciálních pracovníků v Horce nad Moravou
Historicky první setkání rodičů a přátel dětí s hluchoslepotou, které se uskutečnilo v příjemném prostředí Litovelského pomoraví.
Náplní setkání bylo mimo jiné, především vzájemné předání si těžce nabytých informací o hluchoslepotě, péči a vzdělávání dětí s hluchoslepotou. Dále zpráva o účasti na 13. celosvětové konferenci o hluchoslepotě v Mississauga, Kanada. Schválení IVP dětí vzdělávaných ve třídě pro hluchoslepé v Olomouci. Hipoterapie, muzikoterapie a rekreace v Litovelském pomoraví.
A jak viděl setkání mgr. Jiří Langer?

5. - 10. 8. 2003
Účast na 13. celosvětové konferenci o hluchoslepotě v Mississauga, Kanada. (13th Deafblind International World Conference on Deafblindness)
Celosvětové konference se zúčastnila delegace zástupců sdružení Záblesk. Byla to rodina Rečkova a jako osobní asistent Elišky paní Dana Štěrbová.
Z Kanady si všichni odvezli mimo nových poznatků z oboru hluchoslepoty i vědomí, že péče věnovaná lidem s hluchoslepotou v naší zemí není ani zdaleka podprůměrná. V mnohém se vyrovnáme státům, které se lidem s hluchoslepotou věnují desítky let. Na druhé straně máme mnohé rezervy (např. depistáže, následná péče o lidi s hluchoslepotou ukončujících vzdělání, legislativa, atd.). Účast v Kanadě byla přínosná i workshopy určenými přímo pro lidi s hluchoslepotou při kterých si mohli vyzkoušet nové aktivity a prožitky.

20. - 23. 2. 2003
I. celostátní konference s mezinárodní účastí "Současný stav a perspektivy péče a o hluchoslepé v ČR"
Konference se mimo dětí s hluchoslepotou a jejich rodičů zúčastnili odborníci z České, Slovenské a Polské republiky, zástupci MŠMT, MPSV, MZ, sdružení LORM a VIA a některých Krajských úřadů. Významným hostem byl p. Dennis Lolli z Hilton Perkins School for the Blind, USA.

19. - 21. 6. 2003
Vystavení prací dětí s hluchoslepotou v rámci Dnů zdravotně postižených "VIVAT VITA" na výstavišti Flora v Olomouci.
Dny zdravotně postižených jsou prezentací organizací v Olomouckém kraji věnujícím se péči o lidi s různým postižením. Prezentovat v Olomouci, kde se mnohé děti s hluchoslepotou vzdělávají, jejich práce jsme považovali téměř za nutnost.


zpět na přehled