Číslo účtu: 1771452309 / 0800, Česká spořitelna - Kopřivnice
ZÁBLESK – sdružení rodičů a přátel
hluchoslepých dětí a osob z.s.


Předsedkyně - Ivana Rečková
zablesk.deafblind@seznam.cz

Aktuality


19. - 25. srpna 2018

Prázdninový pobyt českých a slovenských rodin s hluchoslepými dospělými dětmi - Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika.

Záblesk


5. - 8. května 2018

Prodloužený víkend rodin s dospělými hluchoslepými dětmi z ČR a SR - Horní Cerekev, Telč, Česká republika.

Záblesk

Záblesk


červen 2018

Eliška slaví 30. narozeniny.


únor 2018

Petr slaví 30. narozeniny.


7. listopadu 2017

Setkání klientů chráněného bydlení v praktické škole v Olomouci.

Dne 7. 11. 2017 navštívili 3 klienti a 8 sociálních pracovnic, které s touto skupinou hluchoslepých osob pracují v chráněném bydlení v Pržně „Náš svět“, praktickou školu v Olomouci. Danou praktickou školu dva klienti v minulosti navštěvovali. Měli tak možnost se vrátit na stará známá místa. A opravdu, i když už tam někteří nebyli víc jak 5 let, nezapomněli. Dokázali se ve škole orientovat a poznali také své bývalé učitele. Také sociální pracovnice si tuto návštěvu pochvalovaly, protože měly jedinečnou možnost se setkat s pedagogy a konzultovat jak s hluchoslepými pracovat.

Záblesk


20. - 26. srpna 2017

Mezinárodní prázdninový pobyt - Nová Lehota, Slovensko.

Záblesk


31. října 2016

Zdoba (SK) – MAJÁK n. o. – poskytující sociální služby hluchoslepým na Slovensku (účast - Ivana Rečková za Záblesk + 5 zaměstnanců příspěvkové organizace NÁŠ SVĚT, Pržno – poskytující sociální služby hluchoslepým v ČR)

Měli jsme možnost se podívat a seznámit s fungováním a aktivitami organizace Maják při běžném provozu. Společně s ředitelkou zařízení jsme tak měli možnost diskutovat nad otázkami provozu, financování, personálu, aktivit postižených a organizaci provozu apod. V každém z těchto zařízení to asi funguje na jiných principech, možnostech a podmínkách. Ale jedno je určitě společné. Zabezpečit bezpečný a smysluplný život hluchoslepých.


21. října 2016

Rozhovor v novojičínském vydání týdeníku 5plus2.


1. září 2016

Nabízíme akreditovaný 24hodinový vzdělávací kurz:

Osoby s hluchoslepotou – naplnění potřeb v systému sociálních služeb. Úvod do problematiky – část I., II., III.


21. - 27. srpna 2016

Prázdninový pobyt českých a slovenských rodin s hluchoslepými dospělými dětmi - Písek u Jablunkova, Česká republika.

Záblesk


25. srpna 2016

Členská schůze

V rámci prázdninového pobytu proběhla členská schůze členů Záblesk – sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí, kde jsme upřesnili nový název sdružení – ZÁBLESK – sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí a osob z.s. Tento byl následně zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě.


24. června 2016


13. května 2016

Město Kopřivnice ocenilo Ivanu Rečkovou za její aktivity

Kopřivnické noviny číslo 20/2016 ze dne 19.05.2016 - osobností roku 2015 v sociální oblasti se stala Ivana Rečková.


duben 2016

Nákup zahradního nábytku pro chráněné bydlení Domov pod lipami – Pržno, Náš svět.


25. února 2016

Kopřivnické noviny číslo 8/2016 ze dne 25.02.2016 - sdružení Záblesk se podařilo vybudovat bydlení pro hluchoslepé děti.


29. září 2015

Víme, že jsme se s informacemi o našich hluchoslepých na nějakou dobu odmlčeli. Co bylo příčinou?? Možná únava stárnoucích rodičů z celodenní péče o hluchoslepou dceru. Náš den se totiž již čtvrtým rokem skládá z přesně daných aktivit – dopoledne rodiče zaměstnáni, dcera s asistentkou - aktivity ve stacionáři nebo doma. Po příchodu domů, nádech, výdech a každodenní procházka se psem společně s hluchoslepou dcerou. Když dorazíme domů kolem 18 hodiny večerní, je dobře. Večeře, koupání, nějaká ta aktivita doma. Sem tam ještě nespavá noc a v každodenním zátahu se to prostě někde musí odrazit. Nebudeme nikomu nalhávat, že je to procházka růžovým sadem. Smekám klobouk před všemi rodiči, kteří se o své postižené dítě celodenně starají.

Ale jsme opět tady, abychom všem sdělili, že se stalo to, na co jsme tak dlouho čekali.

21. října 2015 se otevřou dveře prvního chráněného bydlení pro osoby s hluchoslepotou v naší republice. Kde? V Pržně, v příspěvkové organizaci Náš svět, v Moravskoslezském kraji. To, oč jsme celou dobu bojovali, se stane skutečností.


29. září 2015

Chráněné bydlení Náš svět pro nevidomé a neslyšící

Dne 21. 10. 2015 za účasti náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Svatomíra Recmana v příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje Náš svět v Pržně bude slavnostně otevřena nová pobytová sociální služba chráněného bydlení pro cílovou skupinu osob s hluchoslepotou v kombinaci s mentální retardací a prvky autismu. Rekonstrukce rodinného domku v celkové výši téměř 1,7 milionů Kč byla zahájena v prosinci loňského roku.

Otevřením této nové a unikátní služby nejen na území Moravskoslezského kraje, dojde k rozšíření působnosti příspěvkové organizace Náš svět a k vytvoření 6 nových pracovních míst pro personál, který bude dále odborně vzděláván v souladu se specifickými potřebami uživatelů.

"Vznik této ojedinělé služby umožní uživatelům s duálním smyslovým postižením v kombinaci s mentální retardací a prvky autismu prožít aktivní a důstojný život v prostředí, které odpovídá jejich potřebám a kde mohou rozvíjet své kompetence. Jsem více než potěšen skutečností, že takto vysoce specializovaná služba bude na území našeho kraje a dojde tak k dalšímu pokrytí individuálních potřeb našich občanů," sdělil náměstek hejtmana kraje pro sociální záležitosti Svatomír Recman.

Nový domov v zrekonstruovaném, bezbariérovém a speciálně upraveném prostředí dle potřeb osob s hluchoslepotou najdou tři uživatelé. „Jedná se o bydlení v rodinném domku, ve kterém má každý uživatel vlastní ložnici a společně pak využívají obývacího pokoje a kuchyně, jejíž vybavení a uspořádání odpovídá požadavkům uživatelů, kteří se tak mohou s podporou personálu podílet na přípravě jídel,“ popsala nové bydlení ředitelka organizace Anna Hamelová. V rámci rekonstrukce objektu rovněž došlo k pořízení nového nábytku a speciální kompenzační pomůcky, a to kamerové zvětšovací lupy.

Projekt s názvem Chráněné bydlení Náš svět pro nevidomé a neslyšící byl spolufinancován prostřednictvím Regionálního operačního programu ve výši přesahující 1,4 milionů Kč, Moravskoslezský kraj se na něm podílel téměř 252 tisíci Kč.

Další podrobnosti v tiskové zprávě z projektu Hluchoslepí.


10. únor 2014

Současný život našich hluchoslepých dospělých dětí

Eliška 25 let, hluchoslepá

Zcela nevidomá se zbytky sluchu rozlišující pouze zvuky, ne řeč. Potřeba celodenní péče.

V červnu 2012 skončila její docházka do Praktické školy dvouleté v Olomouci. Naše dcera tak úspěšně ukončila závěrečnou zkouškou své vzdělávání ve třídě hluchoslepých. Protože však v našem státě zatím nikde neexistuje zařízení, které by poskytovalo služby hluchoslepým osobám, je Eliška v současné době doma se svoji rodinou. Má asistentku, která ji po 8 hodin denně poskytuje potřebnou pomoc a péči. Asistentka a všichni, kteří s ní chtějí komunikovat, se musí naučit znaky, které Eliška ke komunikaci využívá. Čtyři dny v týdnu společně docházejí do stacionáře, kam dojíždějí autobusem. Eliška využívá svých dovedností v rámci praktického života a ve stacionáři, ale i doma, se zapojuje do nejrůznějších aktivit – jednoduchá příprava jídel, mytí nádobí, třídění příborů, praní, věšení a sbírání prádla, péče o květiny – zalévání a rosení, utírání prachu, vysávání, ale i žehlení. Zapojuje se také do práce se dřevem, navléká korálky, maluje, motá klubíčka, či vyrábí bambulky a drobné dárky pro své blízké. Každodenně chodí s pejskem na procházky. Společně navštěvujeme bazén, zajdeme na nějakou mňamku, či zmrzlinu do cukrárny a nakupujeme.

Přechod na nový a zcela jiný režim než byla 20 let zvyklá (od 5 let byla v týdenní internátní škole, ve třídě pro hluchoslepé v Olomouci) se neobešel bez potíží. Řešili jsme i docela vážné projevy agresivity a chování, které se do té doby nikdy neprojevily. Bylo toho pro Elišku opravdu hodně - nové podmínky, nové prostřední, noví lidé, zcela nové možnosti života. Také rodina si musela zvyknout na zcela nový režim a život.

Dnes je to zase spokojená mladá slečna, která umí dát také najevo, co je jí milé, či nepříjemné. Protože je však potřeba myslet na budoucnost naší dcery v době, kdy tady nebudeme, snažíme se, hledat cesty, které by vedly k vytvoření jejího nového domova. K tomuto je opravdu potřebná podpora státu, protože samo sdružení by provoz takového zařízení pro hluchoslepé finančně nezvládla. V současné době jednáme s KÚ Moravskoslezského kraje, protože žijeme v tomto regionu. Stále věříme, že i přes to, že vytvoření speciálních podmínek pro takto postižené lidi je finančně i personálně náročné, se to brzy někde podaří. Nechceme snad příliš, když chceme, aby naše dcera prožila svůj život spokojeně a šťastně a v blízkosti svých nejbližších.

rodiče hluchoslepé Elišky

Fotky Elišky ze současného života.


20. dubna 2013


přelom 2012/2013

Všichni členové sdružení Záblesk děkují všem, kteří nám v roce 2012 drželi pěsti a podporovali naše aktivity. Děkujeme.


říjen, listopad 2012

V měsíci říjnu a listopadu 2012 navštívil tým pracovníků ÚSP Brno Chrlice rodiny s našimi hluchoslepými mladými dospělými, kteří v červnu ukončili Praktickou školu pro hluchoslepé v Olomouci a v současné době žijí doma v rodinách. Měli možnost se osobně setkat s těmito hluchoslepými, poznat, jaký je opravdu život s takto postiženými – hluchoslepými od narození - viděli, jaké jsou jejich potřeby a možnosti dalšího žití. V mnohém museli dát za pravdu rodičům, že život hluchoslepých není nikterak jednoduchý a připravit podmínky v zařízení pro tuto skupinu klientů nebude lehká. V současné době jsme na takovém stupni spolupráce, že jsme přijali nabídku 14 denního pobytu v tomto zařízení s příslibem toho, že po dobu pobytu matky s klientem bude zajištěna pro každého z nich asistence, která by se seznamovala s jejich způsobem života, komunikace apod. Podle výsledků tohoto pobytu budeme společně hledat další cestu kam a jak dál. Tento pobyt plánujeme na období měsíců červenec a srpen 2013.


23. listopad 2012

Přidána fotogalerie z prázdninového pobytu Znojmo 2012.


19. – 25. srpna 2012

Prázdninový pobyt rodin s hluchoslepými dětmi ZNOJMO 2012
Také v letošním roce jsme uspořádali prázdninový pobyt rodin s hluchoslepými dětmi – jako vloni, jsme se setkali s našimi slovenskými přáteli. Znojmo je nejen oblast dobrého vína, ale také sluníčkového počasí, které nám v tomto týdnu opravdu přálo. A tak bylo náplní všech zejména koupání, slunění a společná relaxace. Letos jsme však také zažili něco výjimečného – svatbu. Všichni ji prožili po svém – někdo vnímal barvy, někdo vůně, někdo chutě svatební atmosféry a úžasného svatebního dortu. Prostě, když se sejdou super lidičky, je to prostě super.

17. červenec 2012

Návštěva ÚSP Chrlice u Brna pro zrakově postižené
Navštívili jsme ÚSP Chrlice u Brna s tím, že se pojedeme podívat, jakou jedinou možnost mají naše, dnes již dospělé, hluchoslepé „děti“ k dalšímu životu. Jak již vyplývá z odpovědi zástupců MPSV (viz odpověď MPSV na náš dopis pro ministra MPSV a reportáž České televize ze dne 25. června 2012 v Událostech, od 43:20 vysílacího času), toto ministerstvo a tím i stát nebude finančně podporovat žádné nové projekty, ale nabízí nám místa a přizpůsobení podmínek pro život našich hluchoslepých v tomto ústavu (dle výroční zprávy z roku 2011 je v tomto ústavu 95 klientů a věkový průměr 69,3 let). Jako každý z rodičů, kteří chtějí pro své děti to nejlepší pro život, nejsme s touto současnou jedinou možností spokojeni. Neopouštíme zatím ani naši myšlenku vybudování DOMOVA pro hluchoslepé v Olšanech u Prostějova.


25. června 2012

Ukončení praktické školy a studia Střední školy pro hluchoslepé v Olomouci praktickou zkouškou. Více informací v reportáži České televize z pořadu Události ze dne 25. června 2012, od 43:20 vysílacího času.


26. května 2012

Přátelské posezení studentů, pedagogů, vychovatelů, asistentů, rodičů a přátel u příležitosti ukončení studia
Naše pozvání neodmítli všichni, kteří se chtěli společně setkat a zavzpomínat, nebo jen tak si posedět s našimi hluchoslepými dětmi, které už dávno nejsou dětmi, ale za těch téměř 18 či 20 let, které prožili ve třídě pro hluchoslepé v Olomouci, tak nějak dospěli a stali se z nich „dospěláci“. Společně jsme zavzpomínali na začátky a všechny krásné chvíle, které našim „dětem“, ale nejen jim obohatily život. A za to děkujeme všem. Nyní začíná všem nová etapa života. Přejeme všem našim hluchoslepým na této cestě hlavně radost, pohodu, porozumnění, spoustu dobrých lidiček se srdíčkem na tom pravém místě a další krásné chvíle. Přejeme jim, aby našli SVŮJ NOVÝ DOMOV.


20. května 2012


18. května 2012

Reportáž Kabelové televize Kopřivnice o životě hluchoslepé Elišky. Viz klip Hluchoslepota, ZÁBLESK.


27. dubna 2012

Ve dnech 11. května – 15. června 2012 proběhne v Chomutově, Café Atrium, Palackého 4995, výstava fotografií ze života hluchoslepých dětí a jejich rodin. Dne 11. května zveme všechny na vernisáž, kde budou představeny nejen fotografie, ale také studie bydlení pro hluchoslepé a zazní krátká přednáška o životě hluchoslepých lidech.


27. dubna 2012

Ve dnech 20. března – 20. dubna 2012 proběhla v K – GALERII v Kopřivnici prodejní výstava fotografií Milana Jurka. Výtěžek z prodeje bude věnován sdružení Záblesk. Fotogalerie z vernisáže.


30. března 2012

Dne 13. března 2012 proběhla na naši žádost neformální schůzka s Ing. Danielou Luskovou (vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb a sociální práce, MPSV), kde jsme nastínili problematiku života a další budoucnosti našich mladých hluchoslepých dětí. Na základě tohoto jednání připravujeme dopis adresovaný MPSV, ministru Jaromíru Drábkovi.


leden 2012

V měsíci lednu 2012 proběhla v prostorách vestibulu Městského úřadu v Kopřivnici informační výstava Záblesku. Obsahovala základní informace o hluchoslepotě a našeho projektu výstavby Domova pro hluchoslepé v České republice. Byla doplněna velikými fotografiemi ze života hluchoslepých a jejich výtvarnými pracemi.


15. ledna 2012

Přidána informace a fotogalerie z předvánočního setkání rodin v Agrocentru Ohrada spolu s fotogalerií.


13. prosince 2011

Vložen dokument s podpůrným stanoviskem k „pilotnímu projektu“ – DOMOV PRO HLUCHOSLEPÉ - realizace a potřeba výstavby bydlení pro hluchoslepé v Olšanech u Prostějova (v rámci projektu „Pod jednou střechou“).


6. listopadu 2011

Pracovní setkání k projektu Areál „POD JEDNOU STŘECHOU“ – Dům s pečovatelskou službou a Domov ZÁBLESK – domov pro zdravotně postižené – pro hluchoslepé
Dne 12.10.2011 se v Olšanech u Prostějova uskutečnila schůzka k dopracování a upřesnění aktivit souvisejících s aktivitami vedoucích k vybudování bydlení pro hluchoslepé.
Přidána fotogalerie z projektu a další informace.


29. září 2011

Přidána informace ze setkání se slovenskými rodinami s hluchoslepými dětmi.


10. srpna 2011

Chystáme se oslavit 10. výročí vzniku ZÁBLESKU - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí.


10. srpna 2011

Děkujeme všem, kteří nás podpořili a podporují. Z prostředků veřejné sbírky byla uhrazena výroba informačních materiálů o aktivitách a činnosti sdružení Záblesk, architektonická studie Domova pro zdravotně postižené – domova pro hluchoslepé v Olšanech u Prostějova, publikace Svět ticha a tmy?.


10. srpna 2011

Přidána první a druhá fotka ze studie bydlení pro hluchoslepé.


10. srpna 2011

Pracovní setkání k projektu Areál „POD JEDNOU STŘECHOU“ – Dům s pečovatelskou službou a Domov ZÁBLESK – domov pro zdravotně postižené – pro hluchoslepé
Dne 15.6.2011 se uskutečnilo v Olšanech u Prostějova další pracovní setkání k projektu. V rámci pracovního jednání byla prezentována studie budoucího domova pro osoby s hluchoslepotou.
Jednání se zúčastnili:
  • Olšany u Prostějova (starosta obce RNDr. Milan Elfmark a další zastupitelé obce)
  • Ateliér BONMOT (Ing.Arch. Stašek Žerava, Ing. Petr Mičola)
  • ZÁBLESK (Ivana Rečková, Dana Štěrbová, Jaroslava Florianová, Vlastimil Rečka)
Přidána fotogalerie z pracovního setkání.


10. srpna 2011

V červenci 2011 sdružení ZÁBLESK vydalo publikaci Svět ticha a tmy?, ve které prostřednictvím fotografií a krátkých příspěvků rodičů, jež odezněly na 5. mezinárodní rodinné konferenci LISTEN TO ME 5 (Olomouc 2010), zachycuje a dokumentuje, jak žijí rodiny s hluchoslepými dětmi a mladými dospělými.
Přidána první a druhá fotka titulní strany.


10. srpna 2011

MAJÁK - Domov sociálných služieb pre hluchoslepých na Slovensku, Zdoba
Přidán záznam z pracovní cesty uskutečněné 4. března 2011.


18. června 2011

Přidána informace ze Dne sociálních služeb v Kopřivnici.


12. května 2011

ZÁBLESK sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí ukončil veřejnou sbírku, která byla povolena pod čj. MSK 77906/2008 v době od 12.6.2008 do 9.5.2011.
Speciálně zřízený účet veřejné sbírky 19-1771452309/0800 u České spořitelny byl zrušen! Finanční prostředky byly použity za účelem vzdělávání veřejnosti o činnosti, projektech a cílech organizace a další prezentace projektů organizace na veřejnosti.
Všem dárcům děkujeme.


30. dubna 2011

ZÁBLESK sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí dne 9.5.2011 ukončí veřejnou sbírku, která byla povolena pod čj. MSK 77906/2008 v době od 12.6.2008 do 9.5.2011.
Účet veřejné sbírky 19-1771452309/0800 bude ke dni 9.5.2011 zrušen. Finanční prostředky budou použity za účelem vzdělávání veřejnosti o činnosti, projektech a cílech organizace a další prezentace organizace na veřejnosti.
Všem dárcům děkujeme.


19. března 2011


20. února 2011


10. listopadu 2009


24. října 2009

Pozvánka na tiskovou konferenci a besedu
Dne 8. prosince 2009 proběhne v Olomouci tisková konference s besedou na téma „POD JEDNOU STŘECHOU“ a „LISTEN TO ME 5“. Bližší informace naleznete v pozvánce na akci.


1. října 2009

V rámci regionálních grantů 2009 podpořila Nadace O2 aktivitu sdružení Záblesk „Podpora českých rodin na mezinárodní konferenci LISTEN TO ME 5 v Olomouci ve dnech 27. července až 1. srpna 2010“ částkou 50.000 Kč, foto z předávání.


1. září 2009

Koncem prázdnin proběhlo setkání rodičů a přátel dětí s hluchoslepotou ve Vyškově - Podomí, první a druhá společná fotka.


31. března 2009

Mezinárodní rodinná konference „LISTEN TO ME 5“ v Olomouci
Ve dnech 27. červenec až 1. srpen 2010 proběhne v Olomouci v hotelu FLORA mezinárodní rodinná konference „LISTEN TO ME 5“.


3. dubna 2009

Dne 3. dubna se koná od 19:00 v RCO v Olomouci Karneval APA, kterého jsme partnerem. Přijďte, určite bude zábava!


prosinec 2008

V prosinci uspořádala paní Hana Skálová vánoční výstavu Jak Ježíšek naděluje dárky. V tom jí pomáhalo na 40 výtvarníků, kteří věnovali na tuto výstavu svůj obrázek bez nároku na honorář. Finanční čásku (dobrovolné vstupné) paní Hana Skálová věnovala sdružení Záblesk. My jsme z této finanční podpory zakoupili záchranné vesty a ještě nám něco zbylo na zakoupení pěnových pomůcek do vody.


12. listopadu 2008

Přidána videoreportáž ze setkání „LISTEN TO ME 4“.


září 2008

Otevření 1.ročníku praktické školy dvouleté
Škola je určená především studentům s hluchoslepotou nebo kombinovaným postižením. Přidána fotogalerie podzimní výlet a praktická škola.


22. - 27. srpna 2008

Mezinárodní rodinná konference „LISTEN TO ME 4“ ve Skotsku
Jde již o tradiční setkání rodin s hluchoslepými dětmi na mezinárodní úrovni. Všichni účastníci tak mají možnost určitého srovnání péče o hluchoslepé v jednotlivých zemích, jejich úrovně a kvality. Přidána fotogalerie ze Skotska.


12. – 16. srpna 2008

Prázdninové setkání – KOPÁNKY, Komňa, Starý Hrozenkov
Letošní prázdninové setkání na Kopánkách v oblasti Bílých Karpat. Toto setkání umožnilo rodinám a jejich hluchoslepým dětem se opět po roce setkat, jen tak si popovídat, předat nové zkušenosti i postěžovat si, ale zejména prožít spoustu nových sportovních aktivit a neopakovatelných zážitků. Přidána fotogalerie z letošního setkání.


19. června 2008

Praktická škola pro žáky s hluchoslepotou a kombinovaným postižením
Od září 2008 vznikne při stávající škole pro sluchově postižené v Olomouci, v jejíž rámci funguje třída pro děti s hluchoslepotou, dvouletá praktická škola. Tato škola je určena pro žáky s hluchoslepotou a pro žáky s kombinovaným postižením (především postižení sluchu a další postižení). Praktická škola je akreditována v oborech pomocné kuchařské práce, úklidové práce a pomocné zahradnické práce. Škola se z dosavadního názvu Základní a mateřská škola pro sluchově postižené přejmenuje na Střední, základní a mateřská škola pro sluchově postižené. Cílem ve výuce je dosáhnout u absolventů co největší samostatnosti v domácnosti, případně příprava na práci v chráněné dílně či v podporovaném zaměstnání.


4. června 2008


28. května 2008

Poslána žádost na projekt na nadaci OKD, žádost svým dopisem podpořila společnost Tatra.


23. května 2008

Přidána fotogalerie z předávání dvojkol a jedna související strana z firemního časopisu Tatrovák.


18. dubna 2008

Proběhlo předání dvou dvojkol hluchoslepým dětem v Olomouci. Pořízení těchto dvojkol finančně podpořil Správní fond Tatry Kopřivnice.


11. dubna 2008

Doplnění nových dokumentů do seznamu literatury a do chráněného bydlení.


16. února 2008

Doplněni sponzoři za rok 2007 a věcné dary získané za pomoci těchto sponzorů.


23. ledna 2008

Doplněny akce za rok 2007.


1. října 2007

Drobná úprava obsahu (úvodní foto, odkaz do archívu ČT, funkčnost levého menu). Přidána výroční zpráva za rok 2006, do chráněného bydlená doplněn nový text Vývoj chráněného bydlení. Do akcí doplněno setkání ve Štramberku včetně fotogalerie.


26. srpna 2007

Proběhlo setkání ve Štramberku.


4. července 2007


2. června 2007

Přidány dvě fotogalerie workshop 2006 a konference 2007 o chráněném bydlení. Přidána videoreportáž z 3. rodinné konference.


20. května 2007

Konference z 16. května o chráněném bydlení zdárně proběhla v zastoupení některých členů Záblesku, představitelů několika krajů i městských úřadů. Účast rodičů nebyla příliš silná, ale i tak jsme se společně se všemi zúčastněnými domluvili na závěrečné rezoluci, která se právě textově a graficky zpracovává a bude na www stránkách uveřejněna co nejdříve.


17. května 2007

Publikace Sexuální výchova a osvěta u osob s hluchoslepotou je již hotová a je připravená k distribuci. Teď už je jen na vás, aby jste si na tuto publikaci udělali svůj názor.


9. května 2007

Konference o chráněném bydlení pro lidi s hluchoslepotou se pořádá 16. 5. 2007 v Olomouci. K dispozici je program konference.


5. května 2007

Na prázdniny roku 2007 chystáme čtyř denní setkání rodin a přátel dětí s hluchoslepotou. Termín odhadujeme na druhou půli srpna. Pokud by jste měli typ na dobré místo, ubytování a aktivity, pošlete nám je.


15. března 2007

Nejnovější aktualitou je, že máme konečně graficky a informačně přijatelné webové stránky. Ať se Vám líbí a dobré hledání informací. Do budoucna plánujeme anglickou a blindfriendly mutaci.


11. března 2007

V první půli března byly rozeslány dopisy občanům s hluchoslepotou, krajským úřadům, městům a obcím, ve kterých informujeme o naší snaze vybudovat chráněné bydlení a s prosbou na státní instituce o zaslání informací, zda v této věci podnikají nějaké kroky či nikoli.