Číslo účtu: 1771452309 / 0800, Česká spořitelna - Kopřivnice
ZÁBLESK – sdružení rodičů a přátel
hluchoslepých dětí a osob z.s.


Předsedkyně - Ivana Rečková
zablesk.deafblind@seznam.cz

Akce / rok 2004

Masáže a hipoterapie pro hluchoslepé děti
Za pomoci sponzorských příspěvků se naše děti mohly pravidelně účastnit hipoterapie a masáže, která jim velmi prospívá a na kterou se vždy těší.

Zapojení do vzdělávání, různých aktivit a pobytu na škole v přírodě dívky s hluchoslepotou z ÚSP
Bylo nutné zapojit do vzdělávání 13-ti letou dívku, která byla povinnosti vzdělávat se zbavena a která žije v USP. Chtěli jsme tuto snahu podpořit okamžitým zapojením dívky do vzdělávacího procesu a aktivit našeho sdružení. Což se za pomoci sponzorů podařilo.
V současnosti dívka již pravidelně dojíždí do školy, institutu osvobození od povinnosti se vzdělávat je zbavena a je řádnou žačkou základní školy.

prosinec 2004
Vydání videokazety a DVD "Ve tmě, tichu a sám..."
K natočení informačního materiálu o hluchoslepotě a jejích různých forem nás přiměly neustálé dotazy a nepochopení, co to vlastně hluchoslepota je. Chtěli jsme vytvořit krátký, výstižný a pravdivý obraz toho jak vypadá hluchoslepota a jak se s ní žije. DVD s touto nahrávkou je součásti publikace "Hluchoslepota - lidé s ní a kolem ní".

srpen 2004
Víkendové prázdninové setkání rodin s hluchoslepými dětmi na Oskavě
Tentokrát jsme se potkali o prázdninách a na prodloužený víkend v podhůří Jeseníků. Setkání bylo příjemné především tím, že přijeli i naši přátelé ze Slovenska a jeho uvolněnou atmosférou danou prázdninovým časem. Mimo nových událostí ze všech zúčastněných rodin jsme se i dozvěděli, jak jsou na tom Slováci s chráněným bydlením a co všechno je nového na Slovensku. Na to jsme navázali video ukázkou a informacemi z Dánské evropské konference a bouřlivou diskuzí na možnosti a nemožnosti chráněného bydlení podobného tomu Dánskému v České republice.
Děti měli možnost užít si Velkých Losin s termálním koupalištem, papírnami a zámkem, sportovního odpoledne, mini zoo a vyzkoušet některé artterapeutické aktivity.

2. Family Konference on DbI - Listen to Me 2 (Dánsko, 2004) + návštěva Centra pro hluchoslepé - národního centra pro lidi s vrozenou hluchoslepotou, Aalborg, Dánsko

22. - 25. 4. 2004
II. rodinná mezinárodní konference k problematice osob s hluchoslepotou. "Současný stav a perspektivy péče o hluchoslepé v ČR"
Naše druhá konference byla zaměřená na vyhodnocení úkolů z konference z roku 2003, ale i na rozšíření těchto úkolů a dalších možností pro zlepšení kvality života občanů s hluchoslepotou. Konference byla doplněna o speciální program pro děti s hluchoslepotou, který byl zaměřen na jejich volnočasové a rekreační aktivity a při kterém pomáhali studenti Univerzity Palackého Olomouc.
Workshopy, které se konaly v rámci konference, byly zaměřená na vzdělávání a volnočasové aktivity dětí s hluchoslepotou.
Konference se zúčastnili rodiny s dětmi z hluchoslepotou z České republiky ze Slovenska, odborníci ze školy pro sluchově postižené Olomouc, zástupci ze Speciální mateřské školy pro děti s více vadami Beroun, zástupci MŠMT, MPSV, MZ, sdružení LORM,VIA a Tyfloservis. Významným hostem byl p. Denis Lolli z Hilton Perlina School a paní Anne de Voil.
Zobrazit program konference.


zpět na přehled