Číslo účtu: 1771452309 / 0800, Česká spořitelna - Kopřivnice
ZÁBLESK – sdružení rodičů a přátel
hluchoslepých dětí a osob z.s.


Předsedkyně - Ivana Rečková
zablesk.deafblind@seznam.cz

Projekty / rok 2003

Projekty podané na Ministerstvo zdravotnictví

Dotační program:Podpory občanských sdružení a humanitárních organizací
Projekt:Rekondičně edukační pobyt pro rodiny s hluchoslepými dětmi
Projekt měl umožnit vzájemné setkávání rodin s hluchoslepými dětmi, předávání si nejnovějších informací k problematice HS ze strany odborníků jednak rodinám a zpětně i k odborníkům. Pro rodiny je míněn tento pobyt jako rekondiční, umožní také studentům seznámit se s danou problematikou hluchoslepoty.
Nepodpořeno

Dotační program:Podpory veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených
Projekt:Účast na 13. světové konferenci hluchoslepých v Kanadě
Účast na konferenci měl rozšířit spektrum informací o problematice hluchoslepých lidí, včetně aspektů komunikace. Získané informace budou předány prostřednictvím účastníků jak rodičům hluchoslepých dětí, tak i HS osobám a odborníkům, kteří se zabývají práci s hluchoslepými dětmi ve smyslu výchovy, vzdělávání, poradenství a terapeutie.
Nepodpořeno

Dotační program:Podpory veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených
Projekt:Pracovní konference "Současný stav a perspektivy péče o hluchoslepé děti v ČR"
Pracovní konference měla vést k vytvoření systematických služeb pro HS děti a jejich rodiny. Závěry z konference měly přispět k jednotné péči /depistáž, péče o rodiny, vzdělávání/ poskytované státními složkami.
Nepodpořeno

Dotační program:Podpory občanských sdružení a humanitárních organizací
Projekt:"Problematika HS dětí" - vydání informačního materiálu k působnosti a činnosti občanského sdružení rodičů a přátel HS dětí
Poskytnutí informací široké veřejnosti, laikům a odborníkům, ale i rodičům o existenci o činnosti občanského sdružení.
Nepodpořeno

Projekty uskutečněné za finanční podpory Hilton/Perkins programem Perkinsonovy školy pro nevidomé Wattertown Massachusetts

Projekt:1. celostátní konference s mezinárodní účastí "Současný stav a perspektivy péče o hluchoslepé děti v ČR" únor 2003

zpět na přehled